Kjøpsvilkår

KJØPSVILKÅR

Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av varer og produkter fra jerven.no til forbrukere.

AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

PARTER

Selger er Jerven AS, Eitrheimsveien 52 N-5750 Odda. Epost: kundeservice@jerven.no, tlf: 53648050, orgnr: 980861074, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

PRISER

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Alle priser er inkludert og oppgitt pris inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

ATALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

BETALING

Ved betaling med kort vil kjøpesummen bli reservert på ditt kort etter du har mottatt din ordrebekreftelse. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 FRAKT OG LEVERING

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Leveringen er foretatt når kjøperen eller hans representant, har overtatt varen. Vi har risikoen for varen fram til varen er levert.

Varer du kjøper hos oss, blir som regel sendt påfølgende virkedag. Vår hovedtransportør er Posten/Bring. Det er gratis frakt på ordre med en ordreverdi på over 1000 kr. På ordre med en ordreverdi på under 1000 kommer et frakttillegg på 99 kr. Gjelder i Norge med unntak av Svalbard.

 RETUR OG ANGRERETT

Angrerettloven - Loven om fjernsalg (internettsalg)

Hos Jerven A/S kan du være trygg på at alle dine forbrukerrettigheter blir ivaretatt. Du har 14 dagers returrett fra du mottar varene. Du vil få tilsendt angrerettsskjema vedlagt din ordre. Har dette skjemaet kommet bort, kan du laste ned nytt angrerettskjema her. Husk at returvarer ikke kan sendes i Postoppkrav, disse vil ikke bli hentet.

Du kan gå i fra et kjøp uten å oppgi noen som helst grunn, selv om Jerven foretrekker å få vite om det er noe du er misfornøyd med ved produktet. For lettere å kunne foreta forbedringer er Jerven glad for å høre fra deg. Det er alltid hyggelig å få positive tilbakemeldinger, men det er vel så viktig å få vite det hvis noe ikke er som det skal være. Målet er at du skal kunne bli fornøyd, så ikke nøl med å ta kontakt!

Du må gi Jerven A/S beskjed hvis og når du ønsker å benytte deg av angreretten innen tidsfristen på 14 dager utløper.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven § 6, punkt e).

Returnerer du en vare, skal denne så langt det er mulig, returneres uåpnet. I de tilfeller der en må åpne innpakningen for å kunne ta varen i øyesyn, skal en returnere varen i samme stand og mengde som mottatt. Jerven A/S gjør oppmerksom på at enkelte åpnede/testede varer ikke lenger regnes som i "samme stand", ettersom det ligger i enkelte varers natur at den dermed ikke kan selges på nytt. Alle kjøpers utgifter skal tilbakebetales, unntatt er returkostnader. Unntak for erstatning for returkostnader er hvis selger har misligholdt avtalen, eller har sendt en erstatningsvare uten etter avtale med kjøper. Hvis varen er sendt deg i oppkrav, løper frist for angreretten fra dagen du har mottatt hentelappen/pakken har ankommet postkontor. Gir du beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten, skal varene etter dette returneres innen returfristen på 30 dager.

REKLAMASJON OG GARANTI

Garanti er noe produsenter eller forretninger gir, som gir deg som kunde rettigheter utover eller i tillegg til det som loven gir. Norske firma er bundet av forbrukerkjøpsloven. I de tilfellene det oppstår feil eller mangel ved en vare, må du melde fra til oss så snart som mulig. Du må også overholde klagefristene. Jerven A/S gir 10 års garanti på Jervenduken, 2 års garanti på andre produkter. Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Feil forårsaket av slitasje, eller som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk,
er ikke en mangel.

Reklamasjon meldes til: Jerven A/S, Eitrheimsveien 52, N5750 Odda – tlf: 5364 8050.

Vennligst ikke send reklamasjoner til Jerven uten avtale. Ring oss først eller send e-post til kundeservice@jerven.no
Ved forsendelser til oss, husk navn og adresse og telefonnummer.

 FORBEHOLD

Jerven AS forbeholder seg retten til å kansellere et kjøp/salg ved eventuelle feil på siden slik som pris, lagerstatus, produktinfo etc.

PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.